24.2.06

.: Tomek Wilkoszewski - petycja


Tomek Wilkoszewski siedzi w więzieniu od 10 lat, bo uczestniczył w bójce w której zginął nazista, członek dręczącej go od miesięcy grupy. Niedawno Tomka odwiedził członek Anarchistycznego Czarnego Krzyża. Tomek złożył papiery o warunkowe zwolnienie z więzienia i jest szansa że je w końcu dostanie, jeśli nie będzie wątpliwości że inni obywatele popierają jego uwolnienie, jego szanse rosną.

Poniżej zamieszczamy petycję, na niej adres pod który trzeba wysłać już zapełnione, bardzo ważne jest też poparcie ze strony zarejestrowanych stowarzyszeń - mamy tylko miesiąc - posiedzenie ma być zaraz po połowie marca więc jest to ostateczny termin. Wydrukujcie, zbierajcie podpisy w szkołach, uniwersytetach, gdzie tylko możecie, wystawcie stolik w centrum miasta albo na koncercie, zamieście petycje na waszych stronach internetowych- to bardzo ważne, bo jest mało czasu. Użyjcie wyobraźni, pomóżcie uwolnić Tomka.

Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla starań Tomasza Wilkoszewskiego, zmierzających do uzyskania przez niego przedterminowego, warunkowego zwolnienia z odbywania kary 15 lat pozbawienia wolności. Tomasz Wilkoszewski przebywa w więzieniu od marca 1996 roku, tj. od 10 lat, co oznacza, iż nabył on prawo do ubiegania się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie z odbywania zasądzonej kary. Uważamy, że spędził on w więzieniu wystarczająco dużo czasu, nie stwarzał tam żadnych problemów i najwyższy czas, aby mógł zacząć prowadzić swoje życie jako wolny człowiek. Dalsze trzymanie go w zamknięciu doprowadzi tylko do zaprzepaszczenia jego szansy na powrót do społeczeństwa.

  • petycja .doc
  • petycja .pdf
  •