4.3.07

.: Eksmisja Ungdomshuset - walka trwa !
POLSCY ANARCHIŚCI ZATRZYMANI PODCZAS OBRONY UNGDOMSHUSET!

Obydwaj zatrzymani w Kopenhadze Polacy dostali 27 dni aresztu, które spędzą w duńskim więzieniu, po czym otrzymają kolejny wyrok. Nie można im wysyłać jedzenia, ale ACK Kopenhaga przekazuje im pieniądze na jedzenie oraz zapewnia im ubrania. Oficjele więzienni twierdzą, że zatrzymani są trzymani razem, więc być może wzajemnie się wspierają - tego nie wiadomo. Można wysyłać listy do zatrzymanych na adres Anarchistycznego Czarnego Krzyża Kopenhaga. SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ !

ABC
Postbox 604
2200 Copenhagen N
Denmark

...

(update 06.03.07 - wszyscy zatrzymani obcokrajowcy deportowani z danii)

  • więcej o zadymach w kopenhadze i akcjach solidarnosciowych  •