23.7.04

.: Aktywistka uwięziona za odmowę składania zeznańUSA - Aktywistka na rzecz praw zwierząt uwięziona za odmowę składania zeznań1 lipca 2004 Kim Berardi, będąca działaczką na rzecz praw zwierząt dostała wezwanie do stawienia się przed władzami w Seattle i złożenia zeznań odnośnie innych działaczy. Kim zachowała milczenie, w związku z czym została uwięziona. Pierwsza Poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje Amerykanom prawo do milczenia, jednak instytucja zwana Grand Jury może uchylić to prawo oferując zeznającemu nietykalność. Oznacza to, że osoba taka nie może być oskarżona wskutek czegokolwiek, co sama powie (ale może zostać oskarżona wskutek wypowiedzi innych osób). W tym przypadku odmowa składania zeznań może oznaczać wyrok więzienia do 18 miesięcy lub do czasu rozwiązania Grand Jury (ciało te powoływane jest do konkretnej sprawy), cokolwiek nastąpi szybciej. Znane są przypadki, że ludzie po wyjściu z więzienia za odmowę zeznań byli wzywani przed następne Grand Jury i w rezultacie za odmowę podawania informacji o innych osobach spędzali lata w zamknięciu. Wyślijcie Kim wyrazy poparcia za odmowę bycia policyjnym kapusiem.FDC SeaTac

Kim Berardi

Inmate #34385-086

PO Box 13900

Seattle, WA 98198letters_for_kim@hotmail.comz ostatniej chwili: 08.07.2004 Kim została tymczasowo zwolniona z więzienia do następnej rozprawy, orientujcie się tutaj:www.directaction.info/prison_kim.htm