23.7.04

.: List od Thomasa Meyer-FalkNiemcy - List od Thomasa Meyer-Falk do zjazdu sieci ACK/ABC w Białymstoku"Drodzy Towarzysze!

Mocne i bojowe pozdrowienia z więzienia. Jestem szczęśliwy mając okazję do napisania do was w ten sposób, ponieważ przybycie do Białegostoku jest dla mnie niemożliwe dla mnie jako więźnia. Jak trudno jest nawet pisać listy, pokazuje przykład władz więziennych w Bruchsal. Od 1998 do 2000 było wiele trudności, wiele z wychodzących i przychodzących listów zostało skonfiskowanych, ponieważ dyrektorowi nie podobała się ich treść. Wraz z rozpoczęciem roku 2000 jakikolwiek kontakt z byłą sekcją ABC w Insbrucku/Austria był zabroniony i dopiero po 4 latach niemiecki sąd zniósł ten zakaz, ponieważ był nielegalny. Jestem RASH (Red&Anarchist Skinheads- dop.tłumacza) i przebywam w izolacji. Ponadto, mimo że warunki w więzieniu nie są dobre, m przynajmniej mam listy, radio, gazety i kilka książek. Porównując do innych państw nie jest ze mną tak źle.Zaangażować się politycznie w więzieniu nie jest prosto, będąc w izolacji zaś prawie niemożliwe. Dlatego właśnie polityczna dyskusja za pomocą listów i solidarność z zewnątrz są ważne.Życzę wam wszystkiego dobrego w Białymstoku i jestem z wami myślami. Za wolne anarchistyczne społeczeństwo!

Anarchistyczne pozdrowienia! Thomas"
Thomas Meyer Falk jest niemieckim skinheadem antyfaszystą, przebywającym w więzieniu od 1996 za napad na bank. Ponadto otrzymał on dodatkowe lata za grożenie sędziom i prokuratorowi. Praktycznie cały czas przebywa w izolacji jako więzień aktywny politycznie, a władze stosują wobec niego codzienne szykany, pozbawiając przy tym kontaktu z innymi więźniami i ograniczając korespondencję ze światem zewnętrznym. Thomas mówi po niemiecku i angielsku. Jego adres:Thomas Meyer Falk Z.3117,

JA Bruchsal, Schőnbornstr. 32,

76646 Bruchsal, Germany