23.7.04

.: Sprawa "il Silvestre"Włochy - Sprawa "il Silvestre"W czerwcu b.r. włoska policja dokonała rewizji domu w Pizie i aresztowała 5 aktywistów powiązanych z grupą "il Silvestre", która zajmuje się wydawaniem radykalnego eko/anarchistycznego pisma Terra Salvaggia. Kilka dni po tym aresztowaniu zatrzymano 6 osobę.Wszyscy są oskarżeni o propagowanie działalności rewolucyjnej takiej jak sabotaż. Oskarża się ich także o powiązania z rewolucyjną grupa marksistów COR (Komórki Rewolucyjnej Ofensywy), która przeprowadziła inspirowane politycznie akcje bezpośrednie. Wszystko to pomimo faktu, ze aresztowani są eko-anarchistami, a nie marksistami! Jest to kontynuacja kampanii kryminalizowania ruchu anarchistycznego przez rząd włoski i uderzania w każdego, kto odważy się propagować treści rewolucyjne.4 osoby zostały umieszczone w areszcie domowym i przebywają w totalnej izolacji (zakaz kontaktu ze światem zewnętrznym, zakaz odwiedzin). Jeden z aresztowanych, Alessio Perondi, przebywa w areszcie. Możecie do niego pisać na adres:Alessio Perondi,

Casa Circondariale di Prato,

Via La Montagnola 76,

59100 Prato, Italy.Wyrazy solidarności z innymi zatrzymanymi można wysyłać na adres:Il Silvestre, via del Cuore 1,

56100 Pisa, Italy