23.7.04

.: Wieści z Frontu - kolejny numer biuletynu ACKUkazał się nowy numer Biuletynu Anarchistycznego Czarnego Krzyża Białystok. można go otrzymać wysyłając do nas zaadresowaną kopertę ze znaczkiem:ACK - PO Box 43, 15-662 Bialystok 26niżej zawartość biuletynu online:"Ruch, który nie wspiera swoich więźniów, jest ruchem nic nie wartym" Ojore N.LutaloNie da się ukryć, że sytuacja na świecie jest coraz gorsza. Coraz to nowe kraje zaostrzają swoje prawa, wyrażanie sprzeciwu i walka z władzą staje się jeszcze bardziej trudna niż dotychczas. Nadal trwa antyterrorystyczna krucjata, w imię której Wielki Brat zaczyna być coraz bardziej wszechobecny. W tej sytuacji tym bardziej nieodzowne jest zacieśnianie więzi łączących tych, którzy stawiają jeszcze opór. Obrona przed represjami powinna stać się jednym z priorytetowych celów anarchistów, przy czym konieczne jest również nasilenie rewolucyjnej solidarności ze wszystkimi tymi, którzy siedzą za murami i stali się zakładnikami władz danego kraju. Kontynuacja walki jest najlepszą metodą wyrażenia poparcia dla naszych towarzyszy i towarzyszek oglądających świat zza żelaznych krat. Równie ważne oczywiście jest materialne i psychiczne wsparcie więźniów w danym momencie. Zachęcamy wszystkich do pisania listów, kartek, wysyłania literatury etc. Każde słowo otuchy jest w więzieniu na wagę złota.

Z anarchistycznym pozdrowieniem. ACK Białystokackbialystok@o2.pl | www.ack-bialystok.prv.pl